dimarts, 10 d’abril del 2018

Anunci piscines municipals Sant Quirze de Besora

ANUNCI:
Ofertes de treball per a la temporada d'estiu (3 mesos de juny a setembre 2018)

Requisits comuns:
a. Ésser espanyol o nacional dels altres estats membres de la Comunitat Europea.
b. Tenir 16 anys complerts i no excedir de l'edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
c. Titulació mínima: Certificat d'escolaritat, Graduat escolar, ESO, equivalent o superior.
d. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les seves funcions.
e. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració pública.
f. Entendre i parlar correctament el català i castellà.
g. Estar apuntat al SOC - Servei d'Ocupació de Catalunya
h. Estan en situació d'atur o desocupar (No estar realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral).

Ofertes:
2 places d'atenció al públic, manteniment i neteja de les piscines i edificis municipals
Torns rotatius de dilluns a divendres en els següents horaris:

  • Torn 1: de 7.00 a 14.45
  • Torn 2: de 14.30 a 20.15
I un cap de setmana cada 15 dies.
Tipus de contracte: laboral temporal per obra o servei determinat.

2 places de socorristes
Torns rotatius de dilluns a divendres en els següents horaris:
  • Torn 1: de 9.45 a 15.00
  • Torn 2: de 15.00 a 20.15

I un cap de setmana cada 15 dies.
Tipus de contracte: laboral temporal per obra o servei determinat.
Requisits: a més dels descrits anteriorment, estar en possessió del títol de socorrista aquàtic, expedit per la Federació de Salvament i Socorrisme aquàtic catalana o Espanyola o per la Creu Roja, actualitzat o vigent per l'any 2018 pel Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC).

Bases de les ofertes:
Anunci, bases i instància de la convocatòria les podeu consultar a la pàgina web de l'ajuntament a partir del 10 d'abril d'enguany a: www.ajsantquirze.cat o bé al taulell d'anuncis de l'Ajuntament.
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=150059&idens=823780001

El procés de selecció es fa per concurs mitjançant la valoració dels mèrits al·legats i degudament justificats.

Presentació d'instàncies fins el dilluns 7 de maig de 2018, presencialment a les oficines de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14.30.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada